Coronaviruset

Du ska inte behöva känna oro att besöka oss. Du kan kolla beläggningen genom att besöka stargym.nsz.se 
Alla våra gym tillhandahålla handsprit och vi är extra noga med rengöra maskiner och utrustning. 
Självklart finns det medel för rengöring av utrustning utplacerad vid varje station med torkpapper.